Selecteer een pagina

PRIVACY REGLEMENT

De bescherming van uw privacy is van groot belang. Danny Hendriks – Caris van Samen Afscheid Vormgeven gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit privacyreglement beschrijft welke persoonsgegevens Danny Hendriks – Caris van Samen Afscheid Vormgeven verwerkt en met welk doel. Ook wordt beschreven aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. 

Verwerken persoonsgegevens om de volgende doelstellingen

  • Aangifte van overlijden te doen
  • Regelen drukwerk/bloemen/rouwadvertentie/ crematie of begrafenis
  • Administratieve handelingen te verrichten

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

  • Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres, telefoonnummer, BSN-nummer, burgerlijke staat (overledene), dag, uur en plaats van overlijden, gegevens schouwarts, verzekeringspolissen.

Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt? 

Er worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van u, tenzij dit vanuit de wet moet. Persoonsgegevens worden enkel uitgewisseld als dit noodzakelijk is om een goed afscheid te kunnen begeleiden.

Bewaren persoonsgegevens

  • Gegevens worden maximaal 7 jaar bewaart
  • Persoonlijke spullen zoals foto’s, usb-sticks, cd’s ed. worden direct na de uitvaart terugbezorgd aan de opdrachtgever/opdrachtgeefster.
  • Op schriftelijk verzoek zal geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk worden verwijderd, behoudens de informatie welke onder de fiscale bewaarplicht valt.

 

Hoe lang bewaart Danny Hendriks – Caris van Samen Afscheid Vormgeven uw gegevens?  Uw persoonsgegevens worden niet langer dan nodig is bewaard voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of waarvoor ze zijn verwerkt. Vanuit de wet is het verplicht om sommige gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. Hiervoor wordt de wettelijke bewaartermijn gehanteerd.

Beveiliging
De beveiliging van uw gegevens neem ik serieus. Daarom heb ik de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of inzage door onbevoegden. 

Vragen 
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over het privacy beleid? Neem dan contact op met Danny Hendriks – Caris van Samen Afscheid Vormgeven door een e-mail te sturen naar danny@samenafscheidvormgeven.nl of een brief naar:

Danny Hendriks – Caris  – Samen Afscheid Vormgeven
Vlasstraat 23
6093 EE Heythuysen

Wijzigingen
Danny Hendriks – Caris van Samen Afscheid Vormgeven houdt het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Als Danny Hendriks – Caris van Samen Afscheid Vormgeven een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Danny Hendriks – Caris van Samen Afscheid Vormgeven uw persoonsgegevens verwerkt, dan laten ik u dit weten met een bericht op onze website. 

Heythuysen, mei 2021