Selecteer een pagina

Disclaimer 

Samen Afscheid Vormgeven – Danny Hendriks – Caris doet er alles aan om de informatie op haar website zo juist en actueel mogelijk onder woorden te brengen en weer te geven. Samen Afscheid Vormgeven – Danny Hendriks – Caris probeert daarbij zo nauwkeurig en volledig mogelijk te zijn. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

Samen Afscheid Vormgeven – Danny Hendriks – Caris staat er niet voor in dat de informatie van haar website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Samen Afscheid Vormgeven – Danny Hendriks – Caris is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken) van onze website en de informatie die wij aanbieden. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De inhoud van www.samenafscheidvormgeven.nl is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag niets kopiëren en/of veranderen zonder mijn toestemming. Danny Hendriks – Caris is volledig eigenaar van haar website, inclusief logo’s, teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal.
Deze gegevens zijn beschermd volgens het auteursrecht, merkenrecht en/of intellectueel eigendomsrecht.

Bij vragen over onze disclaimer kunt u zich richten aan:
Samen Afscheid Vormgeven
Danny Hendriks-  Caris
Vlasstraat 236093 EE Heythuysen
danny@samenafscheidvormgeven.nl